Prosinec 2009

Metallica Videa

30. prosince 2009 v 18:24 | Katy |  Metallica

Fade to BlackCreeping Death


Fight Fire with Fire


Whiskey in the Jar
Comatose - text, překlad, video

30. prosince 2009 v 17:51 | Katy |  Skillet

Text

I hate feeling like this
I'm so tired of trying to fight this
I'm asleep and all I dream of
Is waking to you
Tell me that you will listen
Your touch is what I'm missing
And the more I hide I realize I'm slowly losing you

Comatose
I'll never wake up without an overdose of you

I don't wanna live
I don't wanna breathe
'les I feel you next to me
You take the pain I feel
Waking up to you never felt so real
I don't wanna sleep
I don't wanna dream
'cause my dreams don't comfort me
The way you make me feel
Waking up to you never felt so real

I hate living without you
Dead wrong to ever doubt you
But my demons lay in waiting
Tempting me away
Oh how I adore you
Oh how I thirst for you
Oh how I need you

Comatose
I'll never wake up without an overdose of you

I don't wanna live
I don't wanna breathe
'les I feel you next to me
You take the pain I feel
Waking up to you never felt so real
I don't wanna sleep
I don't wanna dream
'cause my dreams don't comfort me
The way you make me feel
Waking up to you never felt so real

Breathing life
Waking up
My eyes
Open up

Comatose
I'll never wake up without an overdose of you

I don't wanna live
I don't wanna breathe
'les I feel you next to me
You take the pain I feel
Waking up to you never felt so real
I don't wanna sleep
I don't wanna dream
'cause my dreams don't comfort me
The way you make me feel
Waking up to you never felt so real

Oh how I adore you, waking up to you never felt so real
Oh how I thirst for you, waking up to you never felt so real
Oh how I adore you
The way you make me feel
Waking up to you never felt so real

Překlad


Nenávidím tenhle pocit,
jsem tak unavený snahou o tento boj
Spím a všechno o čem sním je stát se Tebou
Řekni mi, že budeš naslouchat
Tvůj dotek je to, co mi chybí
A čím více se schovávám, uvědomuji si, že tě pomalu ztrácím

Bezvědomí,
nikdy se nevzbudím, aniž bych se tě předávkovala

Nechci žít
Nechci dýchat
Pokud tě cítím vedle sebe
Bereš bolest, kterou cítím
Probuzení vedle tebe nikdy nebylo tak skutečné
Nechci spát
Nechci snít
Protože moje sny mě neuspokojují
Tak, jak se cítím díky tobě
Probuzení vedle tebe nikdy nebylo tak skutečné


Nenávidím život bez tebe
Smrtelná chyba, která tě kdy zpochybní
Ale, moji démoni zůstávají v očekávání
Lákají mě pryč
Oh, jak tě zbožňuju
Oh, jak po tobě prahnu
Oh, jak tě potřebuju

Bezvědomí,
nikdy se nevzbudím, aniž bych se tě předávkovala

Nechci žít
Nechci dýchat
Pokud tě cítím vedle sebe
Bereš bolest, kterou cítím
Probuzení vedle tebe nikdy nebylo tak skutečné
Nechci spát
Nechci snít
Protože moje sny mě neuspokojují
Tak, jak se cítím díky tobě
Probuzení vedle tebe nikdy nebylo tak skutečné
Dýchání života
Probuzení se
Moje oči
Otevření

Bezvědomí,
nikdy se nevzbudím, aniž bych se tě předávkovala

Nechci žít
Nechci dýchat
Pokud tě cítím vedle sebe
Bereš bolest, kterou cítím
Probuzení vedle tebe nikdy nebylo tak skutečné
Nechci spát
Nechci snít
Protože moje sny mě neuspokojují
Tak, jak se cítím díky tobě
Probuzení vedle tebe nikdy nebylo tak skutečné

Oh, jak tě zbožňuju
Probuzení vedle tebe nikdy nebylo tak skutečné
Oh, jak po tobě prahnu
Probuzení vedle tebe nikdy nebylo tak skutečné
Oh, tak, jak se cítím díky tobě
Probuzení vedle tebe nikdy nebylo tak skutečné

Those Nights - Text, překlad, video

30. prosince 2009 v 17:45 | Katy |  Skillet

Text

I remember when
We used to laugh
About nothing at all
It was better than going mad
From trying to solve all the problems we're going through
Forget 'em all
Cause on those nights we would stand and never fall
Together we faced it all
Remember when we'd...


--------------------------------------------------------------------------------

[Chorus:]
... Stay up late and we'd talk all night
In a dark room lit by the TV light
Through all the hard times in my life
Those nights kept me alive
We'd listen to the radio play all night
Didn't want to go home to another fight
Through all the hard times in my life
Those nights kept me alive

I remember when
We used to drive
Anywhere but here
As long as we'd forget our lives
We were so young and confused that we didn't know
To laugh or cry
Those nights were ours
They will live and never die
Together we'd stand forever
Remember when we'd

... [Chorus]

Those nights belong to us
There's nothing wrong with us
Those nights belong to us

I remember when
We used to laugh
And now I wish those nights would last

[Chorus]

Those nights belong to us
There's nothing wrong

Překlad

Pamatuji si, když
Využili jsme k smíchu
O nic
Bylo to lepší, než se šílených
Od snaží vyřešit všechny problémy jsme procházejí
Zapomenout 'em všechny
Příčina na ty noci bychom postavit a nikdy klesnout
Společně se potýkají všechny
Pamatuješ, když jsme ...


-------------------------------------------------- ------------------------------

[Chorus:]
... Pobyt do konce a my bychom mluvit celou noc
V temné místnosti osvětlena TV světla
Přes všechny těžké časy v mém životě
Těch nocí průběžně mě živí
Rádi poslouchat rádio hrát celou noc
Nechtěla jít domů k jinému boji
Přes všechny těžké časy v mém životě
Těch nocí průběžně mě živí

Pamatuji si, když
Využili jsme k řízení
Kdekoliv, ale zde
Tak dlouho, jak bychom zapomenout na naše životy
Byli jsme tak mladí a zmatená, že jsme nevěděli
Smát nebo brečet
Ty noci byly naše
Budou žít a nikdy zemřít
Společně bychom postavit navždy
Pamatujete si, jak bychom

... [Chorus]

Ty noci patří nám
Není nic špatného na nás
Ty noci patří nám

Pamatuji si, když
Využili jsme k smíchu
A teď bych rád těch nocí bude trvat

[Chorus]

Ty noci patří nám
Není nic špatného

Collide - Text, překlad, video

30. prosince 2009 v 17:38 | Katy |  Skillet

Text

We have fallen
We have fallen again tonight
Where do we go from here
When they're tearing down our lives?
When all they want is
When all they want is
For us to live in fear
How long can we hold on?
Can we hold on?
Hold on

[Chorus:]
There's something deep inside
That keeps my faith alive
When all you can do
Is hide from the fear
That's deep inside of you
Something, something, something
Something, something, something
To hold me close when I don't know
There's something deep inside
That keeps my faith alive

We are healing
But it's killing us inside
Can we take a chance?
When faith and fear collide
We can make it
Step out and take it
We can't live feeling so numb
How long can we hold on?
Can we hold on?
Hold on

[Chorus]


Překlad

Upadli jsme
Dnes v noci jsme opět upadli
Kam odsud jdeme
Když ničí naše životy?
Když všechno, co chtějí
Když všechno, co chtějí, je
Abychom žili ve strachu
Jak dlouho to můžeme vydržet?
Můžeme vytrvat?
Vytrvat


Ref.:
Hluboko uvnitř je něco
Co udržuje mou víru naživu
Když všechno, co můžeš dělat
Je ukrývat se před strachem
Který je hluboko uvnitř tebe
Něco, něco, něco
Něco, něco, něco
Co mě drží blízko, když nevím
Tam hluboko uvnitř je něco
Co udržuje mou víru naživu

Uzdravujeme se
Ale uvnitř nás to zabíjí
Můžeme jít naslepo
Když se střetne strach s vírou?
Dokážeme to!
Vykroč a vezmi to
Nemůžeme žít, když jsme tak ochromení
Jak dlouho to můžeme vydržet?
Můžeme vytrvat?
Vytrvat

Saviour - Text, překlad, video

30. prosince 2009 v 17:32 | Katy |  Skillet

Text

'm everything you've wanted
I am the one who's haunting you
I am the eyes inside of you
Stare back at you

There's nothing left to lose
There's nothing left to prove
Surrender your love
It's all you can do, yeah

[Chorus:]
What you got
What you want
What you need
Gonna be your savior
Everything's gonna crash and break
But I know, yeah, I know
What you got
What you want
What you need
Gonna be your savior
Everything's gonna crash and break
Your savior

It's time to redefine
Your deophobic mind
Don't hesitate, no escape
From secrets on the inside

There's nothing left to lose
There's nothing left to prove
Surrender your love
It's all you can do, yeah

[Chorus]

I am the eyes inside
Staring back at you

You need, you need me, yeah

What you got
What you need
Everything's gonna crash and break
What you got
What you need
Everything's gonna crash and break

[Chorus]

I'm watching you
Cause you need me
Yeah, yeah, cause you need me
I'm watching you

Překlad

Jsem všechno, co jsi chtěl
Jsem ten, který je stále poblíž
Já jsem očima uvnitř tebe
Které tě upřeně pozorují

Už není, co ztratit
Už není, co víc dokázat
Odevzdat svou lásku
To je všechno, co můžeš udělat

Refrén:
Co jsi dostal
Co chceš
Co potřebuješ
Budu tvým spasitelem
Všechno se rozbije a zlomí
Ale já vím, ano, já vím
Co jsi dostal
Co chceš
Co potřebuješ
Budu tvým spasitelem
Všechno se rozbije a zlomí
Tvůj spasitel

Je čas na přehodnocení
Tvé mysli, která se bojí Boha
Neotálej, neutíkej
Od tajemství v nitru

Už není co ztratit
Už není co víc dokázat
Odevzdat svou lásku
To je vše, co můžeš udělat

Ref.

Já jsem očima uvnitř tebe
Které tě upřeně pozorují

Potřebuješ mě, potřebuješ mě, ano!

Co jsi dostal
Co potřebuješ
Všechno se rozbije a zlomí
Co jsi dostal
Co potřebuješ
Všechno se rozbije a zlomí

Ref.

Dívám se na tebe,
Protože mě potřebuješ
Ano, potřebuješ mě
Dívám se na tebe

Rebirthing - text, překlad, video

30. prosince 2009 v 17:28 | Katy |  Skillet


Text

lie here paralytic
Inside this soul
Screaming for you till my throat is numb
I wanna break out I need a way out
I don't believe that it's gotta be this way
The worst is the waiting
In this womb I'm suffocating

Feel your presence filling up my lungs with oxygen
I take you in
I've died

Rebirthing now
I wanna live for love wanna live for you and me
Breathe for the first time now
I come alive somehow
Rebirthing now
I Wanna live my life wanna give you everything
Breathe for the first time now
I come alive somehow

Right now
Right now

I lie here lifeless
In this cocoon
Shedding my skin cause
I'm ready to
I wanna break out
I found a way out
I don't believe that it's gotta be this way
The worst is the waiting
In this womb I'm suffocating

Feel your presence filling up my lungs with oxygen
I take you in
I've died

Rebirthing now
I wanna live for love wanna live for you and me
Breathe for the first time now
I come alive somehow
Rebirthing now
I Wanna live my life wanna give you everything
Breathe for the first time now
I've come alive somehow

Tell me when I'm gonna live again
Tell me when I'm gonna breathe you in
Tell me when I'm gonna feel inside
Tell me when I'm gonna feel alive

Tell me when I'm gonna live again
Tell me when this fear will end
Tell me when I'm gonna feel inside
Tell me when I'll feel alive

Rebirthing now
I wanna live for love wanna live for you and me
Breathe for the first time now
I come alive somehow
Rebirthing now
I Wanna live my life wanna give you everything
Breathe for the first time now
I've come alive somehow

Překlad


ležím ochrnutý
uvnitř této duše,
křičící pro tebe, dokud můj krk úplně neochromí
chci utéct , najít najít východisko z této situace
nevěřím, že není jiná možnost
nejhorší je čekání
v tomto lůně se dusím

cítím, jak tvá přítomnost naplňuje moje plíce kyslíkem
vezmu tě s sebou
zemřel jsem

nyní znovuzrozený
chci žít pro lásku, chci žít pro nás dva
poprvé se nadechni
nějakým způsobem přicházím živá
nyní znovuzrozený
chci žít svůj život, chci ti dát všechno
poprvé se nadechni
nějakým způsobem přicházím živá

právě teď
právě teď

ležím zde bez života
v téhle kukle,
shazující svou kůži, protože
jsem připravený
chci utéct
našel jsem východisko
nevěřím, že není jiná možnost
nejhorší je čekání
v tomto lůně se dusím

cítím, jak tvá přítomnost naplňuje moje plíce kyslíkem
vezmu tě s sebou
zemřel jsem

nyní znovuzrozený
chci žít pro lásku, chci žít pro nás dva
poprvé se nadechni
nějakým způsobem přicházím živá
nyní znovuzrozený
chci žít svůj život, chci ti dát všechno
poprvé se nadechni
nějakým způsobem přicházím živá

řekni mi, kdy budu zase žít?
řekni mi, kdy tě budu vdechovat?
řekni mi, kdy tě budu cítit uvnitř?
řekni mi, kdy se budu cítit živý?

řekni mi, kdy budu zase žít?
řekni mi, kdy tenhle strach skončí?
řekni mi, kdy tě budu cítit uvnitř?
řekni mi, se budu cítit živý?

nyní znovuzrozený
chci žít pro lásku, chci žít pro nás dva
poprvé se nadechni
nějakým způsobem přicházím živá
nyní znovuzrozený
chci žít svůj život, chci ti dát všechno
poprvé se nadechni
nějakým způsobem přicházím živáWhisper in the Dark - text, překlad, video

30. prosince 2009 v 17:20 | Katy |  Skillet

Text

Despite the lies that you're making
Your love is mine for the taking
My love is
Just waiting
To turn your tears to roses

Despite the lies that you're making
Your love is mine for the taking
My love is
Just waiting
To turn your tears to roses


--------------------------------------------------------------------------------

I will be the one that's gonna hold you
I will be the one that you run to
My love is
A burning, consurming fire

[Chorus:]
No
You'll never be alone
When darkness comes I'll light the night with stars
Hear my whispers in the dark
No
You'll never be alone
When darkness comes you know I'm never far
Hear my whispers in the dark


--------------------------------------------------------------------------------

You feel so lonely and ragged
You lay here broken and naked
My love is
Just waiting
To clothe you in crimson roses

I will be the one that's gonna find you
I will be the one that's gonna guide you
My love is
A burning, consurming fire

Překlad

Navzdory lžím, které pácháš.
Tvoje láska je moje k mání.
Moje láska je
jen čekající
k přeměnění tvých slz na růže.

Navzdory lžím, které pácháš.
Tvoje láska je moje k mání.
Moje láska je
jen čekající
k přeměnění tvých slz na růže.


-------------------------------------------------------------------------------

Budu ten, kdo tě bude držet.
Budu ten, ke kterému poběžíš.
Moje láska je
hořící, hynoucí oheň.

Chorus:
Ne,
nikdy nebudeš sama.
Když přijde temnota, budu osvětlovat noc hvězdami.
Poslouchej to šeptání ve tmě.
Ne,
nikdy nebudeš sama.
Když přijde temnota, víš, že nikdy nejsem daleko.
Poslouchej to šeptání ve tmě


-------------------------------------------------------------------------------

Cítíš se tak osamělá a roztrhaná.
Ležíš tady zlomená a nahá.
Moje láska je
jen čekající
obléct tě do purpurových růžích.

Budu ten, kdo tě najde.
Budu ten, kdo tě bude provázet.
Moje láska je
hořící, hynoucí oheň.

Chorus x2

My immortal - text, překlad, video

30. prosince 2009 v 17:12 | Katy |  Evanescence


Text

I'm so tired of being here
Suppressed by all my childish fears
And if you have to leave
I wish that you would just leave
'Cause your presence still lingers here
And it won't leave me alone

These wounds won't seem to heal
This pain is just too real
There's just too much that time cannot erase

[Refrén:]
When you cried I'd wipe away all of your tears
When you'd scream I'd fight away all of your fears
And I held your hand through all of these years
But you still have
All of me

You used to captivate me
By your resonating light
Now I'm bound by the life you left behind
Your face it haunts
My once pleasant dreams
Your voice it chased away
All the sanity in me

These wounds won't seem to heal
This pain is just too real
There's just too much that time cannot erase

When you cried I'd wipe away all of your tears
When you'd scream I'd fight away all of your fears
And I held your hand through all of these years
But you still have
All of me

I've tried so hard to tell myself that you're gone
But though you're still with me
I've been alone all along

When you cried I'd wipe away all of your tears
When you'd scream I'd fight away all of your fears
And I held your hand through all of these years
But you still have
All of me

Překlad

Jsem tak unavená zdejším bytím
Potlačovaná všemi mými dětskými strachy
A pokud musíš odejít, přeju si, abys odešel zrovna
protože tvoje přítomnost tu je pořád
A nenechá mě samotnou

Tyto rány se zdají neuzdravitelné
Tato bolest je příliš opravdová
Je tu příliš mnoho věcí, které čas nemůže smazat

Kdybys plakal, otírala bych ti všechny slzy
Kdybys křičel, odehnala bych všechny tvé strachy
A držela jsem tě za ruku po všechny tyhle roky
Ale pořád mě máš celou

Byl jsi zvyklý spoutat mě svým znějícím světlem
Teď jsem svázaná životem, který jsi nechal za sebou
Tvá tvář navštěvuje mé jinak příjemné sny
Tvůj hlas ze mně vyhnal všechen rozum

Tyto rány se zdají neuzdravitelné
Tato bolest je příliš opravdová
Je tu příliš mnoho věcí, které čas nemůže smazat

Kdybys plakal, otírala bych ti všechny slzy
Kdybys křičel, odehnala bych všechny tvé strachy
A držela jsem tě za ruku po všechny tyhle roky
Ale pořád mě máš celou

Tvrdě jsem si zkusila říct, že jsi pryč
ale přesto jsi stále se mnou
Byla jsem celou dobu sama

Kdybys plakal, otírala bych ti všechny slzy
Kdybys křičel, odehnala bych všechny tvé strachy
A držela jsem tě za ruku po všechny tyhle roky
Ale pořád mě máš celouEverybody´s Fool - text, překlad, video

30. prosince 2009 v 17:07 | Katy |  Evanescence

Text

Perfect by nature
icons of self indulgence
just what we all need
more lies about a world that

never was and never will be
have you no shame don't you see me
you know you've got everybody fooled

look here she comes now
bow down and stare in wonder
oh how we love you
no flaws when you're pretending
but now i know she

never was and never will be
you don't know how you've betrayed me
and somehow you've got everybody fooled

without the mask where will you hide
can't find yourself lost in your lie

i know the truth now
i know who you are
and i don't love you anymore

it never was and never will be
you don't know how you've betrayed me
and somehow you've got everybody fooled

it never was and never will be
you're not real and you can't save me
somehow now you're everybody's fool

Překlad


Perfektní od přírody
Obraz vlastní slabosti
Jediné, co všichni potřebujeme
lži o světě, který

Nikdy nebyl a nikdy nebude
nestydíš se, nevidíš mě
víš, že jsi všechny pobláznila

Podívejte, právě přichází
ukloňte se a zírejte v údivu
Ach, jak tě milujeme
žádné vady ve tvém předstírání
ale teď vím, že

Nikdy nebyla a nikdy nebude
nevíš, jaks mě zradila
a nějak jste se všichni zbláznili

bez masky, kde se skryješ
nemůžeš najít sama sebe, ztracená ve své lži

Teď znám pravdu,
Vím kdo jsi
a už tě víc nemiluji

nikdy to nebylo a nikdy nebude
nevíš, jak jsi mě zradila
a nějak jste se všichni zbláznili

nikdy to nebylo a nikdy nebude
nejsi skutečná a nemůžeš mě zachránit
nějak jsi je všechny pobláznila.

Broken - text, překlad, video

30. prosince 2009 v 17:02 | Katy |  Evanescence

Text


I wanted you to know
I love the way you laugh
I wanna hold you high and steal your pain away
I keep your photograph;
I know it serves me well
I wanna hold you high and steal your pain

Because I'm broken when I'm lonesome
And I don't feel right when you're gone away

You've gone away
You don't feel me here, anymore

The worst is over now and we can breathe again
I wanna hold you high, you steal my pain away
There's so much left to learn,
and no one left to fight
I wanna hold you high and steal your pain

'Cause I'm broken when I'm open
And I don't feel like I am strong enough
'Cause I'm broken when I'm lonesome
And I don't feel right when you're gone away

'Cause I'm broken when I'm lonesome
And I don't feel right when you're gone away

You've gone away
You don't feel me here, anymore


Překlad

Chtěl jsem abys věděla
Že miluju jak se směješ
Chci tě sevřít a ukrást tvou bolest pryč
Držím tvou fotku
Vím že mi slouží dobře
Chci tě sevřít a vzít tvou bolest.

Protože jsem zlomený, když jsem osamělý.
A necítím se dobře, když jsi odešla pryč.

Odešla jsi pryč.
Už mě tu víc necítíš.

To nejhorší je teď pryč a my můžeme znovu dýchat.
Chci tě sevřít, ukradni mou bolest pryč.
Je toho tolik co se musíme naučit
A nikdo neodešel bojovat.
Chci tě sevřít a ukrást tvou bolest.


Já jsem zlomená, když jsem otevřená
A necítím se dost silná.
Protože jsem zlomená, když jsem osamělá.
A necítím se dobře, když jsi odešel pryč.

Protože jsem zlomený, když jsem opuštěný.
A necítím se dobře, když jsi odešla pryč.

Odešel jsi pryč,
Už mě tu víc necítíš...Hello - text, překlad + video

30. prosince 2009 v 16:58 | Katy |  Evanescence


Text

Playground school bell rings again
Rain clouds come to play again
Has no one told you she's not breathing?
Hello I am your mind giving you someone to talk to
Hello

If I smile and don't believe
Soon I know I'll wake from this dream
Don't try to fix me, I'm not broken
Hello I'm the lie living for you so you can hide
Don't cry

Suddenly I know I'm not sleeping
Hello I'm still here
All that's left of yesterday

Překlad

Na školním hřišti opět zvoní
Dešťové mraky si znovu přicházejí hrát
Neřekli ti, že nedýchá?
Ahoj, jsem tvá mysl,
dávám ti někoho, kdo ti řekne...
Ahoj

Když se směju a nevěřím,
brzy, vím, probudím se z tohoto snu
Nesnaž si mě připoutat, nejsem zlomená
Ahoj, jsem lež,
žiju pro tebe, tak se můžeš schovat...
Neplač...

Najednou vím, že nespím
Ahoj, jsem stále tady...
Tohle všechno je opuštěný včerejšek...Call Me When You're Sober - text, překlad + video 1

30. prosince 2009 v 16:50 | Katy |  Evanescence


Text

Don't cry to me.
If you loved me,
You would be here with me.
You want me,
Come find me.
Make up your mind.

Should I let you fall?
Lose it all?
So maybe you can remember yourself.
Can't keep believing,
We're only deceiving ourselves .
And I'm sick of the lie,
And you're too late.

Don't cry to me.
If you loved me,
You would be here with me.
You want me,
Come find me.
Make up your mind.

Couldn't take the blame.
Sick with shame.
Must be exhausting to lose your own game.
Selfishly hated,
No wonder you're jaded.
You can't play the victim this time,
And you're too late.

Don't cry to me.
If you loved me,
You would be here with me.
You want me,
Come find me.
Make up your mind.

You never call me when you're sober.
You only want it cause it's over,
It's over.

How could I have burned paradise?
How could I - you were never mine.

So don't cry to me.
If you loved me,
You would be here with me.
Don't lie to me,
Just get your things.
I've made up your mind.


Překlad

Zavolej mi, až budeš střízlivý

Nekřič na mě.
pokud si mě miloval,
Byl bys tady se mnou
Chceš mě?,
Tak si mě najdi
Rozhodni se

Měla bych tě nechat spadnout?
Všechno ztratit?
Možná by sis pak vzpomněl, kdo jsi
Už nedokážu důvěřovat
Jenom se navzájem podvádíme
Je mi špatně z těch lží
A na všechno už je pozdě

Nekřič na mě.
pokud si mě miloval,
Byl bys tady se mnou
Chceš mě?,
Tak si mě najdi
Rozhodni se

Nedokázal jsi unést vinu
Je ti špatně jen ze studu
Prohrávat ve vlastní hře musí být vyčerpávající
Sobecky nenáviděný
Není divu, že jsi vyčerpaný
Tentokrát už si nemůžeš hrát na obět
A na všechno už je pozdě

Nekřič na mě.
pokud si mě miloval,
Byl bys tady se mnou
Chceš mě?,
Tak si mě najdi
Rozhodni se

Když jsi střízlivý, nikdy mi nezavoláš
Chceš mě jenom proto, že je konec
Je konec

Jak jsem mohla spálit ráj?
Jak jsem mohla - nikdy jsi nebyl můj

Tak na mě nekřič.
Kdybys mě miloval
Byl bys tady se mnou
Nelži mi
Prostě si sbal věci
Rozhodla jsem to za tebeKalhoty

30. prosince 2009 v 1:53 | Katy |  Rock styl
Kde kdo by řekl že kalhoty rockového stylu jsou prostě rozervané jeany... Jo je to fakt ten správný rockový styl začátku 90. let jsou opravdu ty rozervané jeany. Ted už je toho, ale na výběr mnohem více... A řekněme že mezi těma kalhotama samá přeska jsou některé fakt cool kusy ;)kalhoty pánské QUEEN OF DARKNESS TR2-129/07

kalhoty pánské ADERLASS - Span Pants D.S. Black - S-1-75-071-00

kalhoty pánské ADERLASS - Belt Pants Denim Black - A-1-42-001-00

Doplnky

30. prosince 2009 v 1:43 | Katy |  Rock styl
Tak a dostáváme se do kategorie doplnků...
Opět se dá říct čím drsnější vzhled tím líp... :-)

Náramky... Většinou se jedná o kožené náramky s...
Kužely...Hroty...nebo Piramidami

náramek
náramek Hroty - 4 řadý - černý - MBM - 82185

Dále také obojky...
Kožené s hroty...
obojek

Rukavice
Rukavice seženeme jak látkové, nylonové tak kožené (které jsou samozřejmě žádanější a no... víc "cool")

Látkové kde už vážně seženeme jakýkoli vzor...
tzv. narukávníky... (dívčí)
narukávník Cat 3 - 59030-484 - červené pruhy - MBM
A konečně klasické kožené s hroty...
rukavice kožené hroty 1 - MBM - 59032 - 002


Nebo třeba přívěšky...
stříbrný přívěšek BR 24
přívěsek na klíče rakev - 531208 - ELCO

Botičky

30. prosince 2009 v 1:05 | Katy |  Rock styl
Boty v metal/rockovém stylu se většinou vyznačují tím že jsou mohutné a těžké (a s vysokou podrážkou)... Většinou kožené glády s ocelovou špičkou. Jako asi u všeho i zde platí Čím více cvočků, přesek a čím drsnější vzhled tím líp!

boty STEEL - 20 - DÍRKOVÉ - 139 - 140 4P
boty STEEL - 20 - DÍRKOVÉ - BOOT - 149/0 - BLACKboty pánské DEMONIA - WICKED 800 - BLK/PAT